CRM – це абревіатура терміна customer relationship management, що перекладається як «управління взаєминами з клієнтами».
Даючи визначення поняттю CRM, можна сказати, що це спосіб організації та ведення бізнесу, у якому клієнти розглядаються як головний актив підприємства, тому взаємовідносини із нею становлять суть діяльності.


2022-01-19 08:03:40
Докладніше

Визначення CRM - системи

Визначення CRM - системи (від англ. Customer Relationship Management) у перекладі українською мовою звучить як "управління взаєминами з клінетами". Тобто CRM - це інформаційна система, призначенням якої є автоматизація бізнес-процесів компанії, що забезпечують взаємодію всіх її підрозділів з клієнтами на рівні, що визначається CRM-ідеологією. Така система, з одного боку, вирішує завдання, створені задля задоволення і утримання клієнтів, з іншого – служить оптимізації діяльності підприємства, скорочуючи витрати, пов'язані з пошуком та обробкою інформації, аналізом даних, управлінням продажами тощо.


2021-12-21 08:00:59
Докладніше

Розглянемо основні етапи створення web-додатки на мові PHP.  Передбачається, що Ви знаєте основи мови розмітки HTML і маєте невеликий досвід програмування. Перш, ніж приступати до створення web-додатку, потрібно з'ясувати, що розуміють під веб - програмуванням.


2021-05-20 07:10:36
Докладніше

Століттями людство накопичувало знання, навички роботи, відомості про навколишній світ, іншими словами - збирало інформацію.  Спочатку інформація передавалася з покоління в покоління у вигляді переказів і усних оповідань.


2021-03-29 09:33:47
Докладніше

Мова програмування Java. Значення інформаційних технологій велике в наш час.  Сьогодні наше життя не можна уявити без комп'ютера та Інтернету.  Щоб створювати програми, потрібні мови програмування.  Мова Java є однією з мов програмування, необхідним для створення програмного забезпечення.  Програміст - одна з найважливіших професій в наш час, і важливість її буде зростати.


2021-03-01 09:33:18
Докладніше

С ++ - мова програмування, яка підтримує такі парадигми програмування як процедурне програмування, об'єктно-орієнтоване програмування, узагальнене програмування, забезпечує модульність, роздільну компіляцію, обробку винятків, абстракцію даних, оголошення типів (класів) об'єктів, віртуальні функції.


2021-02-08 09:42:24
Докладніше

В процесі розробки веб сайту використовується кілька програмних засобів і мов програмування. Кожний програмний засіб, кожна мова програмування використовуються при необхідності для певного кола завдань, при вирішенні яких вони дійсно необхідні.


2020-12-09 07:39:03
Докладніше

Інструментальні засоби розробки програм призначені для спрощення та прискорення створення програмного забезпечення.  В якості подібного кошти може виступати як потужна інтегроване середовище розробки (англ. - IDE) так і звичайний текстовий редактор.  Все залежить від навичок програміста, його переваг і обраної технології за допомогою якої реалізується проект.


2020-10-06 09:00:50
Докладніше

Сьогоднішня революція в інформаційних технологіях змінює традиційні уявлення про ведення бізнесу та ринкової моделі економіки взагалі.  Електронна комерція зрівнює шанси в звичній конкурентній боротьбі, дозволяючи як великим, так і дрібним компаніям змагатися на рівних в якість, ціну, асортименті продукції.  При витратах, що дорівнюють вартості рекламного оголошення в місцевій газеті, вона дає торговим організаціям доступ до світового ринку, недоступному для малих компаній ніякими іншими засобами.


2020-09-22 09:02:24
Докладніше